Το ODOT Automation στοχεύει να επικεντρωθεί στο IIOT και να ενισχύσει το έξυπνο εργοστάσιο.

Αυτό που κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να δημιουργήσουν ένα σταθερό, οικονομικά αποδοτικό κανάλι συλλογής και μετάδοσης δεδομένων στις εφαρμογές τους.

Και με ODOT υψηλής ποιότητας και βαθιά προσαρμοσμένες υπηρεσίες, θα παρέχουμε λύσεις σε πελάτες από διάφορα είδη βιομηχανιών.

Όπου υπάρχουν έξυπνες εργοστασιακές εφαρμογές, θα μπορούσαν να παρέχονται υπηρεσίες από προϊόντα ODOT.

Επίσης, με τα κανάλια μας σε όλο τον κόσμο, θα παρέχουμε μια ευκαιρία win-win και στους συνεργάτες μας.

αυτό που κάνουμε